Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) kradzieży
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Siedem Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) dbanie o słabszych
c) wychowanie młodych pokoleń
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) totalitarnym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: