Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) anarchistycznym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: