Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) anarchistycznym
c) demokratycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Siedem Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) wychowanie młodych pokoleń
c) oddanie czci Majorowi
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) kradzieży
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: