Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) republiką
c) związkiem
d) monarchią
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) przychodni
c) ubojni
d) szpitala
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) T.S. Eliot
c) Jonatan Cape
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) gołębie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 15 lat
c) 12 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie


Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 30 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) gołąb
c) szpak
d) papuga
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Cezara
c) Hannibala
d) Napoleona
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Boxera
c) Napoleona
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zniewoleniu człowieka
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) terrorze
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) redakcji
c) bibliotece
d) antykwariacie
Rozwiązanie


Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) owiec
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Benjamin
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) oligarchicznym
c) anarchistycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) trzecie
d) czwarte
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) wcześniej niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) spółdzielnią
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) dbanie o słabszych
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) renesansu
c) romantyzmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Hitlera
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) luźna
c) niespójna
d) zwarta
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) świnie
c) owce
d) konie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zarząd
c) rada
d) zebranie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1948
c) 1950
d) 1947
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) maja
c) czerwca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Clair
c) Mleir
d) Blair
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) towarzyszy
c) wrogów
d) zdrajców
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Clover
c) Snowball
d) Benjamin
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) szopie
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pilkingtona
c) Pinchfielda
d) Whympera
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) rosyjskich hutników
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) muzeum
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Tajlandii
d) Chin
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) legendę
d) mit
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Majora
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Minimus
c) Beniamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Snowballa
c) Squealera
d) Majora
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Tagi: