Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) konie
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) pracownię świń
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) pierwszej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 50 godzin
c) 40 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie


Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) upodobnienia do ludzi
c) zemsty ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zarząd
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Squealer
c) Benjamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) mleko
c) drewno
d) jaja
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Końskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie


Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 12 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Squealer
d) Beniamin
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich górników
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) kwietnia
d) marca
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) żona Orwella, Eileen
c) T.S. Eliot
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1950
c) 1949
d) 1948
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) romantyzmu
c) modernizmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) luźna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) maju 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) koni
d) świń
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) oligarchicznym
c) totalitarnym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) cenę mleka i jaj
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) towarzyszy
c) braci
d) wrogów
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) przychodni
c) szpitala
d) stadniny
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Majora
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Mollie
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Nowej Zelandii
c) Sierra Leone
d) Australii
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) monarchią
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pilkingtona
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) dialekt
c) język ezopowy
d) nowomowa
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Wspólnej Sprawy
c) Słusznego Trudu
d) Napoleona
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Clair
c) Blair
d) Mleir
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) piąte
c) czwarte
d) siódme
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Demonstracja
c) Manifestacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Snowball
d) Squealer
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zniewoleniu człowieka
d) terrorze
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) kombinatem
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Tagi: