Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Squealera
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) świń
c) koni
d) owiec
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) modernizmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Snowball
d) Squealer
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) federacją
c) monarchią
d) republiką
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) siódme
c) piąte
d) trzecie
Rozwiązanie


Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) marca
c) czerwca
d) maja
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie


Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Pinchfielda
c) Whympera
d) Fredericka
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) owce
c) kury
d) krowy
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) cenę mleka i jaj
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 12 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) dokument historyczny
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Tajlandii
c) Birmy
d) Indii
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) konie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) kombinatem
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) ubojni
d) stadniny
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) oligarchicznym
c) demokratycznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) kruk
c) szpak
d) papuga
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) kury
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) wrogów
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zarząd
c) zebranie
d) rada
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) niepowodzeniem
c) wcześniej niż planował Jones
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) otwarta
d) luźna
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1950
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 40 godzin
c) 30 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Napoleona
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Demonstracja
c) Manifestacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Beniamin
d) Minimus
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) konsumuje
d) bawi się
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) spichlerz
c) muzeum
d) szpital
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) nowomowa
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) wystrzeganie się alkoholu
c) dbanie o słabszych
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Tagi: