Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1949
c) 1947
d) 1950
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Gospodarskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 12 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem ubojni
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie


Mojżesz to:
a) papuga
b) szpak
c) gołąb
d) kruk
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) niespójna
d) zwarta
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) metaforyczny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) psy
d) świnie
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie


„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) nowomowa
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) przychodni
d) szpitala
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Napoleona
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) trzecie
d) siódme
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) terrorze
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) wrogów
c) zdrajców
d) braci
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Minimus
c) Napoleon
d) Beniamin
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) kwietnia
c) maja
d) marca
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) konie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) siodlarni
c) oborze
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 60 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) jaja
c) mleko
d) drewno
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) kury
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) gęsi
c) krowy
d) owce
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) dokument historyczny
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) żona Orwella, Eileen
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Australii
c) Indiach
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Sleight
c) Mleir
d) Clair
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) republiką
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) psów
c) owiec
d) koni
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) modernizmu
c) romantyzmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) trzeciej nocy
c) drugiej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wystrzeganie się alkoholu
c) oddanie czci Majorowi
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) pracownię świń
c) muzeum
d) szpital
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Tagi: