Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Końskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) związkiem
c) federacją
d) republiką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) metaforyczny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) świnie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) zwarta
c) otwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) towarzyszy
c) zdrajców
d) braci
Rozwiązanie


Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Mollie
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) kwietnia
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) jaja
c) zboże
d) drewno
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) Jonatan Cape
c) żona Orwella, Eileen
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) spółdzielnią
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) trzecie
d) siódme
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Cezara
c) Hannibala
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Benjamin
c) Boxer
d) Squealer
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Józef Stalin
c) Lew Trocki
d) Karol Marks
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) oświecenia
d) modernizmu
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Whympera
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) anarchistycznym
c) totalitarnym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) papuga
c) gołąb
d) szpak
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1947
c) 1948
d) 1950
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zebranie
c) rada
d) zarząd
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) zemsty ludzi
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) świń
c) psów
d) koni
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) bawi się
c) je świńskie mięso
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) dbanie o słabszych
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) cenę mleka i jaj
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) oborze
d) szopie
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) baśń
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) muzeum
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) świnie
c) gołębie
d) kury
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Squealer
d) Snowball
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) język paraboliczny
c) dialekt
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) ubojni
c) przychodni
d) stadniny
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Napoleona
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) ostrzeżenie
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Tagi: