Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) totalitarnym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Prolongacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) wrogów
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) szopie
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) kury
c) psy
d) owce
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) dialekt
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) szpitala
c) przychodni
d) stadniny
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) papuga
c) gołąb
d) kruk
Rozwiązanie


Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) mit
c) bajkę
d) legendę
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Benjamin
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 15 lat
c) 12 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) związkiem
c) monarchią
d) republiką
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wystrzeganie się alkoholu
c) wychowanie młodych pokoleń
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Birmy
c) Chin
d) Indii
Rozwiązanie


Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) maju 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pilkingtona
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Siedem Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Dworskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) wydawnictwie
d) bibliotece
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Minimus
c) Beniamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) niespójna
c) luźna
d) zwarta
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Benjamin
c) Squealer
d) Boxer
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) pracownię świń
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zebranie
c) komitet
d) zarząd
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) gołębie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Lew Trocki
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) paraboliczny
c) sztuczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 60 godzin
c) 50 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) cenę mleka i jaj
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Stalina
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) kradzieży
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Snowball
d) Squealer
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) czerwca
c) maja
d) marca
Rozwiązanie

Tagi: