Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) dialekt
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem ubojni
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) kombinatem
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Końskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie


Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) stadniny
d) ubojni
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) maju 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) wychowanie młodych pokoleń
c) oddanie czci Majorowi
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) gołębie
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 15 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Wspólnej Sprawy
c) Napoleona
d) Boxera
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie


w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) bibliotece
c) wydawnictwie
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 30 godzin
c) 50 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) wrogów
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Hitlera
c) rządami Churchilla
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) metaforyczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Demonstracja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) koni
c) owiec
d) psów
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) konsumuje
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) krowy
c) kury
d) gęsi
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) nieuczciwą grę w karty
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) T.S. Eliot
c) Jonatan Cape
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) czwartej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) konie
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Benjamin
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Snowballa
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zebranie
d) zarząd
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) trzecie
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Sierra Leone
c) Indiach
d) Australii
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) papuga
c) szpak
d) gołąb
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) luźna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) pracownię świń
c) szpital
d) muzeum
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) zniewoleniu człowieka
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pinchfielda
c) Fredericka
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) niepowodzeniem
c) później niż planował Jones
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Chin
c) Tajlandii
d) Indii
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) zemsty ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Tagi: