Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Mollie
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) nieuczciwą grę w karty
d) brak alkoholu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) bajkę
d) baśń
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) psy
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) niespójna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie


Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) rosyjskich górników
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) ostrzeżenie
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) dialekt
c) język ezopowy
d) nowomowa
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 60 godzin
c) 40 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) ubojni
c) szpitala
d) przychodni
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) rada
d) komitet
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Boxera
c) Napoleona
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) oddanie czci Majorowi
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) republiką
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Whympera
c) Pinchfielda
d) Fredericka
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) mieszkaniu
c) szopie
d) siodlarni
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1949
c) 1948
d) 1947
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Minimus
c) Squealer
d) Beniamin
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Hannibala
c) Cezara
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) świń
c) psów
d) koni
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Snowballa
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Snowball
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zniewoleniu człowieka
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) T.S. Eliot
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) antykwariacie
c) redakcji
d) bibliotece
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Tajlandii
c) Indii
d) Birmy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) modernizmu
c) oświecenia
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) drugiej nocy
c) trzeciej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Boxer
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) upodobnienia do ludzi
c) kradzieży
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) spółdzielnią
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) pracownię świń
c) szpital
d) muzeum
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Gospodarskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) gęsi
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem ubojni
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) zboże
c) mleko
d) drewno
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Churchilla
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: