Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) przychodni
d) szpitala
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 50 godzin
c) 30 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Churchilla
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Chin
c) Birmy
d) Indii
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) świnie
c) gołębie
d) kury
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) baśń
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) konsumuje
d) bawi się
Rozwiązanie


Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Clair
c) Blair
d) Sleight
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) siódme
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) nowoczesny
c) metaforyczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Whympera
c) Fredericka
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) monarchią
c) związkiem
d) republiką
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) później niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie


Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) zwarta
c) niespójna
d) luźna
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) komitet
c) zarząd
d) rada
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) towarzyszy
c) zdrajców
d) wrogów
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) papuga
b) gołąb
c) szpak
d) kruk
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) spichlerz
c) muzeum
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) konie
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) modernizmu
c) romantyzmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) totalitarnym
c) demokratycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) czerwca
c) kwietnia
d) maja
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Australii
c) Sierra Leone
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Benjamin
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1947
c) 1950
d) 1948
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) mleko
c) drewno
d) jaja
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) terrorze
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Clover
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) owiec
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) dialekt
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) redakcji
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) dokument historyczny
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) pierwszej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) wystrzeganie się alkoholu
c) oddanie czci Majorowi
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Cezara
c) Hannibala
d) Napoleona
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) oborze
d) siodlarni
Rozwiązanie

Tagi: