Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Józef Stalin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) gęsi
c) owce
d) kury
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Minimus
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Australii
c) Nowej Zelandii
d) Indiach
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie


Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) świnie
c) konie
d) owce
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) spółdzielnią
d) kombinatem
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zarząd
c) zebranie
d) rada
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Sleight
c) Blair
d) Clair
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie


„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Napoleona
c) Cezara
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) szopie
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) baśń
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) je świńskie mięso
d) konsumuje
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) papuga
b) gołąb
c) kruk
d) szpak
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) dokument historyczny
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 12 lat
c) 10 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) wychowanie młodych pokoleń
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) spichlerz
c) pracownię świń
d) muzeum
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) świń
c) owiec
d) psów
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) bibliotece
c) wydawnictwie
d) redakcji
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Manifestacja
c) Prolongacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) braci
c) zdrajców
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) przychodni
c) stadniny
d) szpitala
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Pinchfielda
c) Fredericka
d) Whympera
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 60 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) dialekt
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Chin
c) Birmy
d) Indii
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Stalina
c) rządami Churchilla
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) psy
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) pierwszej nocy
c) czwartej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Clover
c) Benjamin
d) Mollie
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Tagi: