Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) marca
c) czerwca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Squealera
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) pracownię świń
c) szpital
d) muzeum
Rozwiązanie


Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem ubojni
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 30 godzin
c) 50 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Benjamin
c) Clover
d) Mollie
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Chin
c) Indii
d) Birmy
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) trzecie
d) siódme
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie


Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Cezara
d) Napoleona
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) niespójna
c) zwarta
d) luźna
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) ubojni
c) szpitala
d) przychodni
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Sleight
c) Mleir
d) Clair
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1949
c) 1947
d) 1950
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) drugiej nocy
c) trzeciej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Snowballa
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) szpak
c) papuga
d) gołąb
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) legendę
c) mit
d) baśń
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) zarząd
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) metaforyczny
c) sztuczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) później niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) psy
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Napoleona
c) Słusznego Trudu
d) Boxera
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Benjamin
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) antykwariacie
c) redakcji
d) bibliotece
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Beniamin
c) Napoleon
d) Minimus
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) mieszkaniu
c) szopie
d) siodlarni
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) wrogów
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) bawi się
c) je świńskie mięso
d) konsumuje
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) dialekt
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) kradzieży
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Sierra Leone
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Tagi: