Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Snowballa
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) T.S. Eliot
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pinchfielda
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) dialekt
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Sierra Leone
c) Australii
d) Indiach
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie


Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) oświecenia
c) modernizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) siodlarni
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) oligarchicznym
c) demokratycznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich górników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zarząd
c) komitet
d) zebranie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie


„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) spichlerz
c) muzeum
d) szpital
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) owce
c) krowy
d) kury
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) sposób prowadzenia folwarku
c) brak alkoholu
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) związkiem
d) monarchią
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) szpitala
c) przychodni
d) ubojni
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Beniamin
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) owce
c) konie
d) świnie
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) psów
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) oddanie czci Majorowi
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Benjamin
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) mleko
c) zboże
d) drewno
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) lutym 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) wydawnictwie
d) redakcji
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) kombinatem
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 12 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) papuga
c) szpak
d) gołąb
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) niespójna
c) zwarta
d) luźna
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) towarzyszy
c) wrogów
d) zdrajców
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) czwartej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) kwietnia
c) maja
d) czerwca
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Stalina
c) rządami Churchilla
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1949
d) 1950
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Tagi: