Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Słusznego Trudu
c) Napoleona
d) Boxera
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Churchilla
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) antykwariacie
d) redakcji
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 8 lat
c) 15 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) kradzieży
c) zemsty ludzi
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie


Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) gołębie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1949
d) 1950
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) muzeum
c) spichlerz
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) szpitala
d) przychodni
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) konsumuje
d) bawi się
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) kury
c) psy
d) owce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Benjamin
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) mleko
c) zboże
d) jaja
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) wcześniej niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Whympera
c) Fredericka
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) pierwszej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) republiką
c) federacją
d) monarchią
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) zniewoleniu człowieka
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) kruk
c) szpak
d) papuga
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Indiach
c) Sierra Leone
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Indii
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) siodlarni
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich górników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) oligarchicznym
c) demokratycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) dialekt
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) towarzyszy
c) braci
d) zdrajców
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) oddanie czci Majorowi
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Beniamin
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) kombinatem
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Lew Trocki
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) kury
c) krowy
d) gęsi
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) brak alkoholu
c) sposób prowadzenia folwarku
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) trzecie
c) siódme
d) piąte
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) modernizmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) legendę
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Końskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) ostrzeżenie
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) sztuczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Tagi: