Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) republiką
c) monarchią
d) federacją
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Snowball
d) Squealer
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) ubojni
c) stadniny
d) szpitala
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) kury
c) psy
d) świnie
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) dialekt
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie


Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) totalitarnym
c) anarchistycznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) szpital
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Mojżesz
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) bajkę
c) baśń
d) legendę
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 12 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) kradzieży
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) szopie
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Squealera
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Siedem Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) modernizmu
c) romantyzmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Indii
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Gospodarskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) terrorze
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) trzeciej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) papuga
c) gołąb
d) kruk
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) konie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Karol Marks
c) Włodzimierz Lenin
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) sposób prowadzenia folwarku
c) brak alkoholu
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Stalina
c) rządami Hitlera
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Benjamin
c) Squealer
d) Boxer
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Hannibala
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) koni
c) psów
d) świń
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Blair
c) Mleir
d) Clair
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) konsumuje
c) używa pieniędzy
d) bawi się
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1947
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) rosyjskich górników
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) mleko
c) jaja
d) zboże
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zarząd
c) komitet
d) zebranie
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) braci
c) zdrajców
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Prolongacja
c) Manifestacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem ubojni
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: