Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) komitet
c) rada
d) zarząd
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1947
c) 1948
d) 1950
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Squealer
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) paraboliczny
c) metaforyczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) jaja
c) drewno
d) zboże
Rozwiązanie


Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 12 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) cenę mleka i jaj
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) psów
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) zniewoleniu człowieka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) terrorze
Rozwiązanie


Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Squealer
c) Benjamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) kury
c) konie
d) świnie
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) konsumuje
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Fredericka
c) Pilkingtona
d) Whympera
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) język ezopowy
c) dialekt
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Chin
c) Tajlandii
d) Indii
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) ubojni
c) stadniny
d) szpitala
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) rosyjskich górników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem ubojni
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Beniamin
d) Minimus
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Wspólnej Sprawy
c) Napoleona
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) papuga
c) gołąb
d) kruk
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) żona Orwella, Eileen
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) zdrajców
c) braci
d) wrogów
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Benjamin
c) Clover
d) Mollie
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) monarchią
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) maju 1945 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) bajkę
c) mit
d) baśń
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) anarchistycznym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Napoleona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Hannibala
Rozwiązanie

Tagi: