Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Manifestacja
c) Prolongacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) modernizmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Gospodarskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Napoleona
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie


Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) otwarta
c) niespójna
d) luźna
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) świnie
c) owce
d) psy
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) siodlarni
c) oborze
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) ubojni
d) przychodni
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Minimus
c) Squealer
d) Beniamin
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Clair
c) Blair
d) Mleir
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) dbanie o słabszych
c) wychowanie młodych pokoleń
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Frederick Warburg
c) T.S. Eliot
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) sztuczny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Napoleona
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Chin
d) Birmy
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) drugiej nocy
c) trzeciej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) zarząd
c) rada
d) komitet
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) zniewoleniu człowieka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) towarzyszy
c) braci
d) wrogów
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Hitlera
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) gęsi
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 60 godzin
c) 30 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) zboże
c) drewno
d) mleko
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Sierra Leone
c) Indiach
d) Australii
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) demokratycznym
c) totalitarnym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) nowomowa
c) dialekt
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) świnie
c) konie
d) kury
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Benjamin
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) nieuczciwą grę w karty
c) brak alkoholu
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mojżesz
c) Benjamin
d) Mollie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: