Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) upodobnienia do ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) kradzieży
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) je świńskie mięso
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) bibliotece
c) antykwariacie
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) monarchią
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie


Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Indiach
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) wystrzeganie się alkoholu
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) siódme
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Napoleona
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Tajlandii
d) Chin
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język paraboliczny
c) nowomowa
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) przychodni
c) ubojni
d) szpitala
Rozwiązanie


Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 8 lat
c) 15 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) modernizmu
c) romantyzmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) żona Orwella, Eileen
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) szpital
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Napoleon
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) terrorze
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) totalitarnym
c) demokratycznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Prolongacja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) gęsi
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 60 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) wrogów
c) braci
d) zdrajców
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) później niż planował Jones
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) świnie
c) konie
d) owce
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Pinchfielda
c) Whympera
d) Fredericka
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1949
d) 1950
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) luźna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Clover
c) Benjamin
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) siodlarni
c) mieszkaniu
d) szopie
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) komitet
c) rada
d) zebranie
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) kwietnia
c) marca
d) maja
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) koni
c) psów
d) owiec
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) mleko
c) drewno
d) zboże
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Squealer
d) Snowball
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Hitlera
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Tagi: