Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) muzeum
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) bibliotece
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1950
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Beniamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie


Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) kury
c) psy
d) świnie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Lew Trocki
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pinchfielda
c) Fredericka
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zebranie
c) komitet
d) zarząd
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) zboże
c) jaja
d) mleko
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) szpak
c) papuga
d) gołąb
Rozwiązanie


Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) zniewoleniu człowieka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Cezara
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Clover
c) Snowball
d) Benjamin
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) romantyzmu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) drugiej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) otwarta
c) luźna
d) zwarta
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Clair
c) Blair
d) Sleight
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) kwietnia
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Gospodarskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) wychowanie młodych pokoleń
c) oddanie czci Majorowi
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) monarchią
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) stadniny
d) ubojni
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Sierra Leone
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 60 godzin
c) 40 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) braci
c) wrogów
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) koni
d) świń
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Siedem Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) totalitarnym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) spółdzielnią
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) kombinatem
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) nieuczciwą grę w karty
c) cenę mleka i jaj
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Manifestacja
c) Demonstracja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Majora
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) mieszkaniu
c) siodlarni
d) szopie
Rozwiązanie

Tagi: