Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Stalina
c) rządami Churchilla
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) otwarta
c) zwarta
d) luźna
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) świnie
c) psy
d) owce
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) owiec
c) psów
d) świń
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) zniewoleniu człowieka
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) braci
c) wrogów
d) towarzyszy
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) siódme
c) piąte
d) czwarte
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Benjamin
c) Squealer
d) Clover
Rozwiązanie


Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) papuga
b) kruk
c) gołąb
d) szpak
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) siodlarni
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Sleight
c) Blair
d) Mleir
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) dokument historyczny
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) język paraboliczny
c) dialekt
d) nowomowa
Rozwiązanie


Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) sztuczny
c) paraboliczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Australii
c) Indiach
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) szpital
c) pracownię świń
d) muzeum
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) maju 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Siedem Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) mit
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) dbanie o słabszych
c) wychowanie młodych pokoleń
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Gospodarskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) wcześniej niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) totalitarnym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) marca
c) kwietnia
d) czerwca
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Wspólnej Sprawy
c) Napoleona
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 12 lat
c) 15 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Benjamin
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) kury
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) przychodni
d) ubojni
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) rosyjskich hutników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 50 godzin
c) 40 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) kradzieży
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pilkingtona
c) Fredericka
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1949
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) związkiem
c) federacją
d) monarchią
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Jonatan Cape
c) Frederick Warburg
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Tagi: