Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) kury
c) krowy
d) gęsi
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) związkiem
d) republiką
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zebranie
c) zarząd
d) rada
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie


Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) zwarta
c) luźna
d) niespójna
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) sztuczny
c) paraboliczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) romantyzmu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) bibliotece
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich hutników
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie


Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1949
d) 1947
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) oborze
c) szopie
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Mojżesz
c) Benjamin
d) Clover
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) gołębie
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) dialekt
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 10 lat
c) 12 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) towarzyszy
c) wrogów
d) braci
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Napoleon
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) oligarchicznym
c) anarchistycznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) psy
d) kury
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Snowballa
c) Squealera
d) Majora
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) jaja
c) drewno
d) zboże
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) baśń
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) brak alkoholu
c) sposób prowadzenia folwarku
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) konie
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Hannibala
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) je świńskie mięso
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 30 godzin
c) 40 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Manifestacja
c) Demonstracja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Australii
c) Nowej Zelandii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) trzecie
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) szpital
c) pracownię świń
d) spichlerz
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) kradzieży
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) ostrzeżenie
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Blair
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) przychodni
c) szpitala
d) stadniny
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Tagi: