Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1950
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) modernizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) oligarchicznym
c) totalitarnym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) krowy
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie


Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Napoleona
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) trzecie
c) piąte
d) czwarte
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) sposób prowadzenia folwarku
c) nieuczciwą grę w karty
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Boxer
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) drewno
c) jaja
d) zboże
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Jonatan Cape
c) T.S. Eliot
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie


Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Manifestacja
c) Prolongacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Benjamin
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Józef Stalin
c) Karol Marks
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Indiach
c) Nowej Zelandii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) trzeciej nocy
c) czwartej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) zemsty ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) marca
d) czerwca
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 60 godzin
c) 40 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Napoleona
c) Cezara
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Beniamin
c) Napoleon
d) Minimus
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Chin
d) Birmy
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) związkiem
c) federacją
d) republiką
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) kombinatem
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) psów
c) koni
d) owiec
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) dokument historyczny
c) ostrzeżenie
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) bibliotece
c) wydawnictwie
d) redakcji
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) przychodni
c) ubojni
d) szpitala
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) baśń
c) legendę
d) mit
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) owce
c) konie
d) świnie
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Churchilla
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język paraboliczny
c) język ezopowy
d) nowomowa
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) luźna
c) otwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) dbanie o słabszych
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) gołębie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) oborze
c) mieszkaniu
d) szopie
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) wcześniej niż planował Jones
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) konsumuje
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Snowball
c) Benjamin
d) Clover
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) braci
c) wrogów
d) zdrajców
Rozwiązanie

Tagi: