Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Clover
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1947
c) 1949
d) 1948
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Hannibala
d) Napoleona
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) czerwca
c) kwietnia
d) maja
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) pierwszej nocy
c) drugiej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) stadniny
c) szpitala
d) ubojni
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie


Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) kury
c) konie
d) owce
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Clair
c) Mleir
d) Blair
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) dbanie o słabszych
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Prolongacja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) bajkę
d) baśń
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) wrogów
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) muzeum
c) pracownię świń
d) spichlerz
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Minimus
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) koni
c) psów
d) owiec
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) drewno
c) mleko
d) jaja
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) kury
c) psy
d) świnie
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) paraboliczny
c) metaforyczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Winstona Churchilla
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) luźna
c) niespójna
d) otwarta
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Boxera
c) Wspólnej Sprawy
d) Napoleona
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) trzecie
c) czwarte
d) siódme
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) anarchistycznym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) romantyzmu
c) modernizmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) papuga
b) kruk
c) gołąb
d) szpak
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Tajlandii
c) Chin
d) Indii
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Squealer
d) Snowball
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) język paraboliczny
c) dialekt
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) ostrzeżenie
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) komitet
c) zebranie
d) rada
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) kombinatem
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 50 godzin
c) 40 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pilkingtona
c) Whympera
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Indiach
c) Australii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) gęsi
c) krowy
d) owce
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) bibliotece
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) zniewoleniu człowieka
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: