Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Napoleona
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zarząd
d) zebranie
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 40 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) sztuczny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie


Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) świń
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) owce
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) drugiej nocy
c) czwartej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1948
c) 1950
d) 1947
Rozwiązanie


Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Gospodarskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Frederick Warburg
c) Jonatan Cape
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) anarchistycznym
c) oligarchicznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) kwietnia
c) czerwca
d) maja
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) ubojni
c) stadniny
d) szpitala
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) spółdzielnią
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) dialekt
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) wystrzeganie się alkoholu
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Słusznego Trudu
d) Boxera
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Hannibala
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) zemsty ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) luźna
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Beniamin
c) Minimus
d) Napoleon
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) mleko
c) jaja
d) drewno
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Clair
c) Blair
d) Sleight
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mojżesz
d) Mollie
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) mit
c) legendę
d) bajkę
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) szpital
c) pracownię świń
d) spichlerz
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) konie
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) kruk
c) papuga
d) szpak
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Fredericka
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) terrorze
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

Tagi: