Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Squealer
d) Snowball
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Józef Stalin
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Sierra Leone
c) Nowej Zelandii
d) Indiach
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) modernizmu
c) romantyzmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) koni
c) psów
d) owiec
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) zniewoleniu człowieka
d) terrorze
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) metaforyczny
c) sztuczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie


Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) owce
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wystrzeganie się alkoholu
c) wychowanie młodych pokoleń
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie


Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Mleir
c) Clair
d) Blair
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Squealer
c) Napoleon
d) Beniamin
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) rosyjskich hutników
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) redakcji
c) bibliotece
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) kombinatem
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) siódme
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) wrogów
c) zdrajców
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1950
c) 1949
d) 1947
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Whympera
c) Fredericka
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) zboże
c) jaja
d) drewno
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) monarchią
c) republiką
d) federacją
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) T.S. Eliot
c) Jonatan Cape
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Birmy
c) Indii
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) sposób prowadzenia folwarku
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem Pinchfield
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Benjamin
d) Boxer
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) je świńskie mięso
c) używa pieniędzy
d) bawi się
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 40 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) upodobnienia do ludzi
c) kradzieży
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zarząd
c) rada
d) zebranie
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Prolongacja
c) Demonstracja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) ubojni
d) stadniny
Rozwiązanie

Tagi: