Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1947
c) 1948
d) 1950
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) kwietnia
d) marca
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język paraboliczny
c) nowomowa
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Napoleona
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) zebranie
d) komitet
Rozwiązanie


Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Foxwood
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) wrogów
c) braci
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) legendę
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) szpitala
c) przychodni
d) ubojni
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) je świńskie mięso
c) używa pieniędzy
d) bawi się
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) zboże
c) jaja
d) drewno
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Birmy
c) Indii
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) renesansu
c) romantyzmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) republiką
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) papuga
c) gołąb
d) szpak
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) nowoczesny
c) sztuczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Demonstracja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) niespójna
b) luźna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Karol Marks
c) Józef Stalin
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Boxer
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) szopie
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 12 lat
c) 15 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) wychowanie młodych pokoleń
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) żona Orwella, Eileen
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Australii
c) Nowej Zelandii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 60 godzin
c) 30 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) dokument historyczny
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Stalina
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Gospodarskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Benjamin
c) Snowball
d) Clover
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) sposób prowadzenia folwarku
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) bibliotece
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) pracownię świń
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) konie
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) świnie
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) psy
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Fredericka
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) spółdzielnią
d) kombinatem
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mojżesz
c) Mollie
d) Clover
Rozwiązanie

Tagi: