strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/fz/ ----------------
 Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) szpitala
d) przychodni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Demonstracja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) kradzieży
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) papuga
c) szpak
d) kruk
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) antykwariacie
Rozwiązanie


Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 30 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) dialekt
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) siódme
c) trzecie
d) czwarte
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) owiec
c) świń
d) psów
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1948
c) 1949
d) 1950
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) świnie
c) owce
d) psy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) czerwca
c) kwietnia
d) maja
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Australii
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 10 lat
c) 15 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) mleko
c) jaja
d) drewno
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) gołębie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) ostrzeżenie
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pinchfielda
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) niepowodzeniem
c) później niż planował Jones
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) siodlarni
c) mieszkaniu
d) szopie
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Benjamin
c) Clover
d) Mojżesz
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) związkiem
c) federacją
d) republiką
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) renesansu
c) romantyzmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Hannibala
c) Cezara
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Słusznego Trudu
c) Wspólnej Sprawy
d) Napoleona
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zebranie
c) zarząd
d) rada
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Squealer
c) Napoleon
d) Beniamin
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) otwarta
d) luźna
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Stalina
c) rządami Hitlera
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) terrorze
c) zniewoleniu człowieka
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Lew Trocki
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) kombinatem
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) oddanie czci Majorowi
c) wychowanie młodych pokoleń
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Squealer
c) Benjamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Siedem Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) braci
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) owce
c) krowy
d) gęsi
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Końskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) totalitarnym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) czwartej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Indii
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) baśń
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: