Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) dialekt
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Benjamin
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich hutników
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Benjamin
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) świnie
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Końskiego
c) Gospodarskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie


Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 60 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) świnie
c) konie
d) kury
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) spichlerz
b) pracownię świń
c) muzeum
d) szpital
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) komitet
c) zarząd
d) zebranie
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie


Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) konsumuje
c) używa pieniędzy
d) bawi się
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) psów
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) niespójna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Prolongacja
c) Demonstracja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) siódme
c) trzecie
d) piąte
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) towarzyszy
c) braci
d) wrogów
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) przychodni
d) ubojni
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Churchilla
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) maja
c) kwietnia
d) czerwca
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) szopie
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) związkiem
c) republiką
d) federacją
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) baśń
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) dbanie o słabszych
c) oddanie czci Majorowi
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mojżesz
c) Mollie
d) Benjamin
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) jaja
c) mleko
d) drewno
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) modernizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Beniamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Indiach
c) Sierra Leone
d) Australii
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) spółdzielnią
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1950
d) 1949
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pinchfielda
c) Pilkingtona
d) Fredericka
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Mleir
c) Blair
d) Clair
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Tagi: