Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wychowanie młodych pokoleń
c) dbanie o słabszych
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) trzeciej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pinchfielda
c) Pilkingtona
d) Fredericka
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) świnie
c) owce
d) gołębie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) luźna
c) otwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie


„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Manifestacja
c) Prolongacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Beniamin
d) Squealer
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) trzecie
d) siódme
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Cezara
d) Napoleona
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) szpak
c) papuga
d) gołąb
Rozwiązanie


Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Australii
c) Sierra Leone
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Siedem Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) szpital
c) spichlerz
d) muzeum
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) bibliotece
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) ubojni
d) przychodni
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Karol Marks
c) Włodzimierz Lenin
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Benjamin
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) T.S. Eliot
c) żona Orwella, Eileen
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) mleko
c) jaja
d) zboże
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Benjamin
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) rada
d) komitet
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) romantyzmu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) bajkę
c) baśń
d) legendę
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Chin
c) Birmy
d) Indii
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) cenę mleka i jaj
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) niepowodzeniem
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) konsumuje
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) totalitarnym
c) demokratycznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) rosyjskich górników
c) przodowników pracy
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) nowoczesny
c) sztuczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) kury
c) konie
d) owce
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) zniewoleniu człowieka
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) dialekt
d) nowomowa
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Wiaczesława Mołotowa
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) braci
c) wrogów
d) zdrajców
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) owce
c) gęsi
d) krowy
Rozwiązanie

Tagi: