Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Clover
c) Benjamin
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) spichlerz
c) muzeum
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1950
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Napoleona
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Sierra Leone
c) Indiach
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) dialekt
d) nowomowa
Rozwiązanie


Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Fredericka
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) rada
c) komitet
d) zarząd
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich hutników
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) terrorze
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Indii
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) owiec
d) świń
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) nieuczciwą grę w karty
c) cenę mleka i jaj
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) legendę
c) bajkę
d) baśń
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Końskiego
c) Pańskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) gołębie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) kwietnia
d) marca
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Prolongacja
c) Demonstracja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 40 godzin
c) 30 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Squealer
c) Benjamin
d) Clover
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Snowballa
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Napoleona
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Boxer
c) Napoleon
d) Benjamin
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) T.S. Eliot
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) konie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Mleir
c) Clair
d) Blair
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Hitlera
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) spółdzielnią
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) kombinatem
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) republiką
c) monarchią
d) federacją
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) dbanie o słabszych
c) wystrzeganie się alkoholu
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) stadniny
d) ubojni
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) krowy
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) dokument historyczny
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) siódme
c) piąte
d) czwarte
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) je świńskie mięso
c) konsumuje
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) romantyzmu
c) modernizmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) trzeciej nocy
c) drugiej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) anarchistycznym
c) demokratycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: