Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Squealer
c) Snowball
d) Benjamin
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Napoleona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Hannibala
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) przychodni
d) szpitala
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Clover
c) Mollie
d) Benjamin
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie


Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Napoleon
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) pierwszej nocy
c) czwartej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) spichlerz
c) szpital
d) pracownię świń
Rozwiązanie


Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zebranie
d) zarząd
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Fredericka
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) brak alkoholu
c) sposób prowadzenia folwarku
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) totalitarnym
c) anarchistycznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) dialekt
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) psów
c) owiec
d) świń
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Beniamin
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) drewno
c) mleko
d) jaja
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) oddanie czci Majorowi
c) wychowanie młodych pokoleń
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Majora
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) paraboliczny
c) sztuczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) siódme
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) monarchią
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) romantyzmu
c) renesansu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Karol Marks
c) Józef Stalin
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) braci
c) wrogów
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Indiach
c) Australii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) oborze
c) szopie
d) mieszkaniu
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Siedem Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) psy
d) kury
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) rosyjskich górników
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) zniewoleniu człowieka
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) bajkę
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) gołębie
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) wydawnictwie
c) antykwariacie
d) bibliotece
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) niespójna
c) luźna
d) zwarta
Rozwiązanie

Tagi: