Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) czerwca
d) marca
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) metaforyczny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wychowanie młodych pokoleń
c) dbanie o słabszych
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) jaja
c) drewno
d) mleko
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) szpital
c) pracownię świń
d) spichlerz
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) bajkę
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Dworskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie


Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) pierwszej nocy
c) drugiej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) sposób prowadzenia folwarku
c) nieuczciwą grę w karty
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Cezara
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) żona Orwella, Eileen
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) konsumuje
c) je świńskie mięso
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) kruk
d) papuga
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) wydawnictwie
d) redakcji
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) wrogów
c) braci
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1949
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) piąte
c) trzecie
d) siódme
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Indii
c) Chin
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) anarchistycznym
c) demokratycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) owce
b) krowy
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) przodowników pracy
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) szopie
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Boxera
c) Napoleona
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) świnie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) świnie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) niespójna
c) zwarta
d) otwarta
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pilkingtona
c) Whympera
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) republiką
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) owiec
d) świń
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) oświecenia
c) renesansu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) stadniny
c) szpitala
d) przychodni
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Włodzimierz Lenin
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) zemsty ludzi
c) kradzieży
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) język ezopowy
c) język paraboliczny
d) dialekt
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Siedem Przykazań
c) Trzy Przykazania
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Clair
c) Mleir
d) Blair
Rozwiązanie

Tagi: