Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Mojżesz to:
a) szpak
b) kruk
c) papuga
d) gołąb
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) ubojni
c) stadniny
d) szpitala
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) paraboliczny
c) nowoczesny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) oddanie czci Majorowi
c) wychowanie młodych pokoleń
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) czwartej nocy
c) pierwszej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) trzecie
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) dokument historyczny
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) rada
c) komitet
d) zarząd
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mojżesz
d) Mollie
Rozwiązanie


W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) terrorze
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Churchilla
c) rządami Hitlera
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Clover
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) wydawnictwie
c) bibliotece
d) redakcji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Tajlandii
c) Indii
d) Chin
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) otwarta
c) niespójna
d) luźna
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) konsumuje
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) spichlerz
c) szpital
d) muzeum
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) wrogów
c) zdrajców
d) braci
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) gęsi
c) owce
d) krowy
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) monarchią
c) republiką
d) federacją
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Napoleon
c) Squealer
d) Boxer
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Majora
c) Napoleona
d) Squealera
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) kwietnia
c) czerwca
d) maja
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) kury
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Demonstracja
c) Prolongacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) dialekt
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Indiach
c) Sierra Leone
d) Australii
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Napoleona
d) Majora
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) mit
c) legendę
d) bajkę
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) zemsty ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) owiec
d) świń
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1949
d) 1950
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 50 godzin
c) 30 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) kombinatem
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pinchfielda
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Pięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Słusznego Trudu
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) oświecenia
c) modernizmu
d) renesansu
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) owce
c) konie
d) kury
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) totalitarnym
c) demokratycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Tagi: