Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Squealer
c) Benjamin
d) Snowball
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Napoleona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 60 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie


Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) T.S. Eliot
c) żona Orwella, Eileen
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) szpitala
c) stadniny
d) przychodni
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) kombinatem
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Boxer
c) Benjamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) republiką
c) federacją
d) monarchią
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) świń
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) kury
c) krowy
d) owce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Squealer
d) Beniamin
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) dbanie o słabszych
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) ostrzeżenie
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) dialekt
c) język ezopowy
d) nowomowa
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1950
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) spichlerz
c) szpital
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) marca
c) kwietnia
d) czerwca
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) totalitarnym
c) demokratycznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) bajkę
c) baśń
d) mit
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Blair
c) Clair
d) Mleir
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Prolongacja
c) Manifestacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Słusznego Trudu
d) Boxera
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) przodowników pracy
c) rosyjskich górników
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Sierra Leone
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) oborze
d) siodlarni
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pilkingtona
c) Fredericka
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) konsumuje
c) używa pieniędzy
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) psy
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) maju 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zniewoleniu człowieka
d) terrorze
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) kury
c) konie
d) świnie
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) towarzyszy
c) braci
d) zdrajców
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) czwarte
c) trzecie
d) piąte
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) kruk
c) szpak
d) papuga
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Clover
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) przełom XIX i XX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Gospodarskiego
c) Pańskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) nieuczciwą grę w karty
c) brak alkoholu
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) bibliotece
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) trzeciej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Tagi: