Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Indiach
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Napoleona
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) rosyjskich górników
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) świń
c) owiec
d) psów
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) wcześniej niż planował Jones
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) piąte
c) siódme
d) czwarte
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) zwarta
c) niespójna
d) otwarta
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) siodlarni
c) mieszkaniu
d) szopie
Rozwiązanie


Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1947
c) 1949
d) 1948
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) marca
c) czerwca
d) maja
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) upodobnienia do ludzi
c) kradzieży
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Demonstracja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Squealer
c) Minimus
d) Napoleon
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie


Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) mit
c) bajkę
d) baśń
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Gospodarskiego
c) Dworskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Snowball
c) Squealer
d) Clover
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) gołębie
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) drugiej nocy
c) pierwszej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) oświecenia
d) modernizmu
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) ostrzeżenie
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) T.S. Eliot
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) bibliotece
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) konie
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) cenę mleka i jaj
c) sposób prowadzenia folwarku
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) totalitarnym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) monarchią
c) związkiem
d) republiką
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Benjamin
c) Clover
d) Mollie
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) kruk
c) szpak
d) papuga
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Boxera
c) Napoleona
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Majora
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) terrorze
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) konsumuje
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) stadniny
d) ubojni
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) spółdzielnią
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) kombinatem
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Tajlandii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Pilkingtona
c) Whympera
d) Fredericka
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zebranie
c) rada
d) zarząd
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 60 godzin
c) 40 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Tagi: