Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) piąte
c) siódme
d) czwarte
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Clover
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Gospodarskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) kwietnia
c) czerwca
d) marca
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie


Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1949
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) spółdzielnią
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 60 godzin
c) 30 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) kury
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie


Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) owce
b) świnie
c) psy
d) kury
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Cezara
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Indiach
b) Sierra Leone
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) gołąb
c) papuga
d) kruk
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) szopie
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) T.S. Eliot
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) niepowodzeniem
c) wcześniej niż planował Jones
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) metaforyczny
c) sztuczny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) monarchią
c) federacją
d) związkiem
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zebranie
c) zarząd
d) komitet
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Squealera
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Siedem Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem ubojni
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) dialekt
c) język ezopowy
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Boxer
c) Napoleon
d) Benjamin
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) jaja
c) drewno
d) mleko
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) drugiej nocy
c) czwartej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Snowball
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Napoleona
c) Squealera
d) Majora
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pilkingtona
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) spichlerz
c) pracownię świń
d) szpital
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) rosyjskich górników
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) koni
c) świń
d) psów
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) szpitala
c) ubojni
d) stadniny
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) braci
c) towarzyszy
d) wrogów
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wystrzeganie się alkoholu
c) wychowanie młodych pokoleń
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Squealer
c) Beniamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) oligarchicznym
c) totalitarnym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) świnie
c) konie
d) kury
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Demonstracja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Tagi: