Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Końskiego
c) Dworskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Chin
c) Birmy
d) Indii
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Whympera
c) Fredericka
d) Pilkingtona
Rozwiązanie


Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) wrogów
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Squealera
c) Snowballa
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) nieuczciwą grę w karty
c) cenę mleka i jaj
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zarząd
d) zebranie
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) owce
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) przodowników pracy
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Clair
c) Blair
d) Sleight
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie


Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) romantyzmu
c) oświecenia
d) renesansu
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Józef Stalin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1949
c) 1950
d) 1947
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) anarchistycznym
c) oligarchicznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) kwietnia
c) maja
d) marca
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Konfederacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) gołąb
c) papuga
d) kruk
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Napoleon
c) Boxer
d) Squealer
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) owiec
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Cezara
d) Napoleona
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Napoleona
c) Squealera
d) Majora
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) siódme
c) czwarte
d) piąte
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) przychodni
c) stadniny
d) ubojni
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Mollie
d) Mojżesz
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zniewoleniu człowieka
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) sztuczny
c) paraboliczny
d) metaforyczny
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) spółdzielnią
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) kombinatem
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Clover
d) Snowball
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 8 lat
c) 12 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) oborze
c) mieszkaniu
d) szopie
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) wcześniej niż planował Jones
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) bawi się
c) konsumuje
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) niespójna
d) zwarta
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) jaja
c) drewno
d) mleko
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) psy
d) świnie
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 30 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) pierwszej nocy
c) czwartej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) związkiem
c) federacją
d) monarchią
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Zielonego Sztandaru”
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język paraboliczny
c) nowomowa
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Dziesięć Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) owce
c) kury
d) krowy
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) konie
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Tagi: