Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) nowomowa
c) dialekt
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Przyjaciel Kacząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) zniewoleniu człowieka
c) terrorze
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Majora
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) republiką
c) związkiem
d) monarchią
Rozwiązanie


Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 60 godzin
c) 40 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) zboże
b) drewno
c) mleko
d) jaja
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) wystrzeganie się alkoholu
c) dbanie o słabszych
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Mussoliniego
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) trzeciej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) trzecie
c) siódme
d) piąte
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1948
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) kwietnia
c) maja
d) marca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) wcześniej niż planował Jones
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) lutym 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Foxwood
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem ubojni
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) wrogów
c) towarzyszy
d) zdrajców
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) bajkę
c) baśń
d) mit
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) upodobnienia do ludzi
c) kradzieży
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Frederick Warburg
c) T.S. Eliot
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) koni
d) świń
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Napoleona
c) Cezara
d) Hannibala
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) rosyjskich hutników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) szpak
c) gołąb
d) papuga
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) oświecenia
d) modernizmu
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) zwarta
c) luźna
d) niespójna
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 10 lat
c) 15 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mollie
c) Clover
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Indii
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) totalitarnym
c) anarchistycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Snowball
c) Clover
d) Benjamin
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) konsumuje
c) je świńskie mięso
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zarząd
c) zebranie
d) rada
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Włodzimierz Lenin
c) Lew Trocki
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Indiach
c) Nowej Zelandii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Minimus
c) Squealer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) gołębie
c) owce
d) świnie
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Whympera
c) Pilkingtona
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) owce
c) gęsi
d) kury
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Blair
c) Clair
d) Sleight
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) bibliotece
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) spółdzielnią
d) kombinatem
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) konie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) dokument historyczny
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) świnie
c) psy
d) owce
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) muzeum
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) przychodni
c) ubojni
d) stadniny
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: