Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) czerwca
c) maja
d) kwietnia
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) świnie
c) owce
d) gołębie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) komitet
c) zarząd
d) rada
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Demonstracja
c) Prolongacja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Squealer
c) Benjamin
d) Clover
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Minimus
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie


Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) romantyzmu
c) renesansu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) bawi się
b) używa pieniędzy
c) je świńskie mięso
d) konsumuje
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie


George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Hitlera
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) przychodni
c) ubojni
d) stadniny
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) spichlerz
c) muzeum
d) szpital
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) zniewoleniu człowieka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) niespójna
c) otwarta
d) zwarta
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) oligarchicznym
c) totalitarnym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pinchfielda
c) Pilkingtona
d) Whympera
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Boxer
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1950
b) 1949
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) trzecie
d) czwarte
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) zboże
c) drewno
d) mleko
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich hutników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) sztuczny
c) metaforyczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) później niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) braci
c) towarzyszy
d) zdrajców
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) język ezopowy
c) dialekt
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) psy
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) Jonatan Cape
c) żona Orwella, Eileen
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 30 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Clover
c) Benjamin
d) Mollie
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) papuga
d) kruk
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Napoleona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Dworskiego
c) Gospodarskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) baśń
c) bajkę
d) legendę
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Tagi: