Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Foxwood
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1948
c) 1950
d) 1949
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pinchfielda
c) Whympera
d) Pilkingtona
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) siódme
c) piąte
d) trzecie
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) terrorze
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) papuga
c) kruk
d) szpak
Rozwiązanie


Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Hannibala
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Cezara
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 60 godzin
c) 30 godzin
d) 40 godzin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Boxera
b) Wspólnej Sprawy
c) Słusznego Trudu
d) Napoleona
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) sierpniu 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Demonstracja
c) Manifestacja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie


Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) mieszkaniu
c) szopie
d) siodlarni
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Clover
d) Snowball
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) kury
c) konie
d) świnie
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Benjamin
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) gospodarstwem uspołecznionym
c) spółdzielnią
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) upodobnienia do ludzi
b) kradzieży
c) zemsty ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) totalitarnym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) braci
c) wrogów
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) luźna
d) otwarta
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) gołębie
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) świń
c) owiec
d) koni
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) stadniny
c) szpitala
d) ubojni
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Minimus
c) Beniamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Poczdamie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) język ezopowy
d) dialekt
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XX wieku
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Australii
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wystrzeganie się alkoholu
c) oddanie czci Majorowi
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 12 lat
c) 15 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) oświecenia
c) romantyzmu
d) modernizmu
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Churchilla
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) drewno
c) mleko
d) zboże
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) nieuczciwą grę w karty
c) brak alkoholu
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) republiką
d) związkiem
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zebranie
d) zarząd
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Sleight
b) Mleir
c) Blair
d) Clair
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) owce
c) krowy
d) kury
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Birmy
c) Indii
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) szpital
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) drugiej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) czerwca
c) maja
d) kwietnia
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) podsumowanie pewnego okresu historycznego
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Tagi: