Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) szopie
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) związkiem
d) republiką
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) trzeciej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) dialekt
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) zarząd
c) komitet
d) zebranie
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) dokument historyczny
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) anarchistycznym
c) demokratycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie


„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Squealer
b) Boxer
c) Benjamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Napoleon
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) wrogów
c) towarzyszy
d) zdrajców
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pilkingtona
c) Pinchfielda
d) Fredericka
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) ubojni
d) przychodni
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) oddanie czci Majorowi
c) wystrzeganie się alkoholu
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie


Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) grudniu 1944 roku
b) maju 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) marca
c) czerwca
d) maja
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zniewoleniu człowieka
c) terrorze
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) muzeum
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Chlewem”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) mleko
c) drewno
d) zboże
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) kradzieży
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 12 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) nieuczciwą grę w karty
c) brak alkoholu
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) czwarte
c) trzecie
d) piąte
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem ubojni
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Sleight
d) Mleir
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) siedem szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1950
c) 1947
d) 1949
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Snowball
c) Benjamin
d) Clover
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) renesansu
b) oświecenia
c) romantyzmu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Dworskiego
b) Gospodarskiego
c) Końskiego
d) Pańskiego
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) bawi się
c) konsumuje
d) używa pieniędzy
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Majora
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) później niż planował Jones
b) wcześniej niż planował Jones
c) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) T.S. Eliot
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 50 godzin
c) 60 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) psy
d) kury
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) zwarta
c) luźna
d) niespójna
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Napoleona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) koni
c) świń
d) psów
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) legendę
c) mit
d) baśń
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) papuga
c) kruk
d) gołąb
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) gęsi
b) krowy
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Churchilla
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) robotników w państwie socjalistycznym
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) gołębie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Benjamin
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Birmy
c) Tajlandii
d) Indii
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) świnie
c) kury
d) konie
Rozwiązanie

Tagi: