Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) szpital
c) spichlerz
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Karol Marks
b) Józef Stalin
c) Włodzimierz Lenin
d) Lew Trocki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) używa pieniędzy
c) je świńskie mięso
d) bawi się
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) kwietnia
b) maja
c) czerwca
d) marca
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Brata Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) terrorze
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) luźna
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie


„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Squealera
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) nieuczciwą grę w karty
c) brak alkoholu
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) stadniny
c) przychodni
d) ubojni
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) trzecie
d) czwarte
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) wcześniej niż planował Jones
b) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) gołębie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) konie
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) świń
c) owiec
d) koni
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Dworskiego
c) Gospodarskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Blair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie


Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Oborą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) zemsty ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Hitlera
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Squealer
b) Minimus
c) Beniamin
d) Napoleon
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Teheranie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Kairze
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię świętego Patryka
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) braci
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) jaja
c) zboże
d) drewno
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1948
c) 1950
d) 1949
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Narodów”
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wystrzeganie się alkoholu
b) wychowanie młodych pokoleń
c) dbanie o słabszych
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Indiach
c) Nowej Zelandii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Snowball
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) mieszkaniu
b) siodlarni
c) oborze
d) szopie
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pilkingtona
c) Fredericka
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Benjamin
c) Mollie
d) Clover
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) papuga
c) gołąb
d) kruk
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Demonstracja
c) Prolongacja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) romantyzmu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Siedem Przykazań
d) Pięć Przykazań
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Frederick Warburg
b) żona Orwella, Eileen
c) Jonatan Cape
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Boxera
c) Wspólnej Sprawy
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) spółdzielnią
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język paraboliczny
c) nowomowa
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) siedem szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziewięć szczeniąt
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 40 godzin
c) 60 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) nowoczesny
c) paraboliczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) monarchią
c) republiką
d) federacją
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Napoleon
c) Squealer
d) Boxer
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Georga Orwella
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) podsumowanie pewnego okresu historycznego
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) rosyjskich hutników
c) rosyjskich górników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) drugiej nocy
b) pierwszej nocy
c) czwartej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) antykwariacie
c) wydawnictwie
d) bibliotece
Rozwiązanie

Tagi: