Folwark zwierzęcy
      Folwark zwierzęcy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) maju 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) rosyjskich górników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pinchfielda
b) Pilkingtona
c) Whympera
d) Fredericka
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Benjamin
c) Mojżesz
d) Clover
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) psy
d) kury
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Squealer
d) Minimus
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) druga połowa XIX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie


Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) drewno
c) zboże
d) jaja
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) nowoczesny
c) metaforyczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Dworskiego
c) Końskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) monarchią
c) republiką
d) federacją
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) ubojni
c) stadniny
d) przychodni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) modernizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Frederick Warburg
d) Jonatan Cape
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) owce
c) gęsi
d) krowy
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) oligarchicznym
b) demokratycznym
c) anarchistycznym
d) totalitarnym
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) otwarta
b) luźna
c) zwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) piąte
b) czwarte
c) siódme
d) trzecie
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziesięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Hannibala
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) oborze
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) właścicielem Foxwood
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Prolongacja
d) Manifestacja
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) antykwariacie
d) redakcji
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) zemsty ludzi
b) nielojalności wobec przywódcy
c) kradzieży
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) marca
c) kwietnia
d) czerwca
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) oddanie czci Majorowi
c) wystrzeganie się alkoholu
d) dbanie o słabszych
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) aspołeczności totalitaryzmu
c) zniewoleniu człowieka
d) terrorze
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) konie
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 40 godzin
b) 30 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Józef Stalin
c) Karol Marks
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) papuga
b) szpak
c) kruk
d) gołąb
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) muzeum
c) spichlerz
d) szpital
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) bajkę
c) mit
d) legendę
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) rada
b) komitet
c) zebranie
d) zarząd
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Stogiem Siana”
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) kombinatem
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) nowomowa
b) dialekt
c) język paraboliczny
d) język ezopowy
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) konsumuje
c) je świńskie mięso
d) bawi się
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) zdrajców
b) towarzyszy
c) braci
d) wrogów
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Snowball
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) świnie
b) owce
c) gołębie
d) kury
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) sposób prowadzenia folwarku
c) cenę mleka i jaj
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Sleight
c) Blair
d) Clair
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1947
c) 1950
d) 1949
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Tagi: